Odkazy

Výkladový nemecký slovník a kontrola pravopisu

 

 

 

Redensartenindex

Slovník nemeckých frazeologizmov a ustálených slovných spojení

 Prekladový slovensko – nemecký slovník

Purpose games

Vzdelávacie hry

 

 

 

Lyrics Training

Posluch nemeckej hudby s cvičeniami

 

 

Duo Lingo

Audio kurz nemčiny po anglicky

 

 

Projekt Gutenberg

Nemecké knihy zdarma online

 

 

Deutsche Welle

Nahrávky, videá, články, kurzy pre všetky úrovne

 

 

Foreign Language Text Reader

Pomôcka pri čítaní cudzojazyčných textov

 

 

 

Anki

Bezplatný software na učenie sa slovnej zásoby