Pre klientov

Milí moji klienti,

chcem Vás vo Vašom vzdelávaní maximálne podporiť. Tu nájdete odkazy na najlepšie bezplatné online materiály, ktoré som počas svojej praxe na internete našla.

Online slovníky
Lingea – bezplatný nemecko-slovenský slovník s príkladmi, tvaroslovím, výslovnosťou

Duden – nemecký výkladový slovník, v ktorom nájdete všetko

Redensartenindex – výkladový slovník frazeologizmov a ustálených spojení

Rechtschreibprüfung – Kontrola pravopisu

Online materiály k učebniciam Menschen
Cvičenia k učebnici

Online cvičenia

Materiály na stiahnutie -audio nahrávky, prepisy nahrávok, kartičky so slovíčkami, diktáty

Videá ku knihe A1

Quizlet -stránka na učenie sa slovíčok, s pomocou testov, obrázkov. Anglicko – nemecká varianta

Zábava
Extra – seriál v rôznych jazykových mutáciách pre študentov cudzích jazykov  s titulkami

Purpose games – vzdelávacie hry nielen na nemčinu

Lyrics training – učte sa pri počúvaní cudzojazyčnej hudby

Das Deutschlandlabor – vzdelávacie videá o Nemecku a Nemcoch na úrovni A2

Jojo sucht das Glück – telenovela pre študentov nemčiny s online cvičeniami

Das Bandtagebuch mit EINSHOCH6 – hudobné videá hiphopovej skupiny EINSHOCH6 s cvičeniami

Video Thema – krátke videá k rôznym aktuálnym témam s cvičeniami, úroveň B2- C1

Top Thema – posluchy k rôznym aktuálnym témam s cvičeniami, úroveň B1

Langsam gesprochene Nachrichten – aktuálne správy v nemčine

Das sagt man so! – audio nahrávky s vysvetlením frazeologizmov

Deutsch Welle – a ešte  iné vzdelávacie  zábavky nájdete na tejto vzdelávacej stránke

Deutschlernerblog – učte sa slovíčka s veľavravnými obrázkami

Märchen in leichter Sprache – zjednodušené rozprávky nielen pre deti

Nachrichten in leichter Sprache – správy v zjednodušenej nemčine

Online kurzy
Deutsch info – bezplatný perfektný slovenský online kurz nemčiny po zaregistrovaní s doplnkovými materiálmi

Duo lingo – anglicko – nemecký audio kurz

Nicos Weg – anglicko – nemecký video kurz, úroveň A1 – B1

Deutsch im Job – video kurzy zamerané na oblasti Gastronomie, Anlagenmechanik, Gebäudereinigung, Krankenpflege, Einzelhandel,

Gramatika
Mein Deutschbuch – vysvetlenie gramatiky a online cvičenia

Schubert Verlag – online cvičenia

Inšpirácie
TED videá o jazykoch

Tim Ferriss Experiment – ako sa dá naučiť cudzí jazyk za 3 dni?