Profil

Už ako dieťa som bola zvedavá a táto vlastnosť mi zostala dodnes. Baví ma spoznávať svet okolo seba, či už očami, rukami alebo ušami. Veľmi dôležitú úlohu v mojom živote zohral šport (orientačný beh a cyklistika), vďaka ktorým som sa naučila ísť za svojím cieľom a pracovať na sebe. Skĺbenie početných záľub a náročného štúdia či už na strednej alebo vysokej škole ma naučilo vážiť si svoj čas a efektívne plánovať.

V Košiciach na gymnáziu som absolvovala slovensko-španielske bilingválne štúdium a po maturite som pokračovala štúdiom nemeckého jazyka na univerzite  v Ústí nad Labem, kde som úspešne ukončila magisterské štúdium. Absolvovala som zahraničné študijné pobyty v Bambergu a Berlíne. 

Od jari 2016 pôsobím ako lektorka nemeckého jazyka na voľnej nohe.

Moja práca ma baví, chcem sa aj naďalej vzdelávať a búrať v ľuďoch mýtus, že učenie sa je otravné, nezáživné a nudné.


Vzdelanie

Masarykova univerzita v Brne
Doktorandské štúdium: Německá literatura
Téma doktorandskej práce: Ota Filip
IX.2014 – IX. 2015 – štúdium prerušené

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Naväzujúce magisterské štúdium: Německá filologie v česko-německém kontextu
IX. 2012 -VI. 2014
Štúdium ukončené štátnou záverečnou skúškou a diplomovou prácou na tému Josephine Kubin. Leben und Werk

Otto-Friedrich Universität Bamberg
Štúdium v rámci programu Erasmus
III. 2012 – VIII. 2012

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Naväzujúce magisterské štúdium: Učitelství německého jazyka pro základní školy
IX. 2011 – I. 2012
Neukončené štúdium

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Bakalárske štúdium: Interkulturní germanistika
IX. 2008 – VI. 2011
Štúdium ukončené štátnou záverečnou skúškou a bakalárskou prácou na tému Josephine Kubin – eine trilinguale Dichterin aus Böhmen

GLS Sprachschule, Berlin
krátkodobý študijný pobyt
VII. 2007

Gymnázium Park mládeže 5, Košice
slovensko – španielske bilingválne štúdium
IX. 2003 – VI. 2008
Štúdium ukončené odbornou štátnou jazykovou skúškou prírodovedeckou a španielskym titulom „bachiller“