50 boj

Pre organizátorov

Priebežné výsledky

Kalendár

Diskusia

 

o čo ide

Jedná sa o seriál päťdesiatich rôznych disciplín, ktoré sa budú zarátavať do klubového rebríčka. Doba konania tohto podujatia je do 31.12.2018. V januári 2019 budú vyhlásené výsledky. Potom môžeme začať odznova.

Pod „disciplínou“ rozumiem akékoľvek športové alebo spoločenské podujatie (hra), ktorá sa dá pre naše potreby vyhodnotiť a ktorá je vhodná pre všetkých členov klubu.

Príklady disciplín:

 • Beh na lyžiach

 • Zjazdové lyžovanie

 • Hod snehovou guľou

 • žolík

 • Triatlon

 • Človeče

 • Skok do diaľky a podobné atletické disciplíny

 • Šach

 • Kuželky

 • Beh do vrchu

 • plávanie

Cieľom tohto podujatia je zábava, utužovanie klubovej súdržnosti, vzájomné obohacovanie a možnosť vyskúšať si nové veci.

pre koho

Do rebríčku sa budú zarátavať iba členovia klubu OB ATU Košice, t.j. osoby uvedené v zozname členov na klubovej stránke ku dňu konania konkrétnej disciplíny. Účasť je otvorená aj pre nečlenov.

kategórie

Všetci pretekajú v jednej kategórii bez rozdielu veku, pohlavia, hmotnosti a podobných ukazovateľov.

hodnotenie

Za každú disciplínu sa získavajú body, ktoré sa zrátavajú až do ukončenia celého podujatia. Pretekár s najvyšším počtom bodov vyhrá.

Bodovanie bude na základe poradia podľa vzorca:

1. M. – 100, 2. M – 95, 3. m. – 92, 4. m – 90, 5. m – 88 atď.

Ak je hlavný organizátor podujatia zaradený do päťdesiatboja, získava počet bodov zhodný s víťazom. Hodnotenie sa môže upraviť v súvislosti s povahou disciplíny. Hlavný organizátor si môže vybrať jedného pomocníka, ktorý za pomoc získa 90 bodov, ak to povaha danej disciplíny vyžaduje. V prípade, že si danú aktivitu nebudeme organizovať svojpomocne, ale zúčasníme sa verejnej akcie, organizátorké body prepadávajú. Zápis bodov do rebríčka vykonám ja a nezískavam za to žiadne body.

Ak by niekoho napadlo iné vhodné bodovanie, prijímam návrhy do dňa konania prvej disciplíny.

Potom to už naozaj prepočítavať nebudem.

Organizácia

Niektoré aktivity si budeme organizovať svojpomocne, avšak budeme využívať pre naše ciele aj rôznorodé podujatia v našom okolí, ktoré nemusíme organizovať, napr. ako disciplínu päťdesiatboja môžeme vyhlásiť 50 km trať košického bikemaratónu.