Pre organizátorov

Pokyny pre organizátorov

 

Ktorýkoľvek člen klubu sa môže stať organizátorom novej akcie. Mladší sa nemusia obávať, že to nezvládnu, budú mať podporu odo mňa, kamarátov alebo rodičov.

Pri organizácii dodržiavajme tieto pravidlá:

 • Člen klubu vymyslí nejakú aktivitu, premyslí priebeh aj hodnotenie a s konkrétnym dátumom prednesie tento návrh Nati
 • Po schválení Naťou sa stáva člen klubu organizátorom
 • Naťa následne zaradí akciu do kalendára
 • Organizátor zverejní na klubovom odkazovači a na facebookovej stránke ATU Košice tréningy termín plánovanej akcie
 • Ak je disciplína na pretekoch, musí byť známy termín disciplíny pred ukončením prihlášok na dané preteky
 • Organizátor kompletne zabezpečí akciu v súlade s všeobecnými normami, ktoré sú zverejnené tu: http://nataliatyszova.sk/50-boj/
 • Organizátor spíše 7 dní pred konaním akcie základné informácie: krátky popis disciplíny, dátum, približný čas a miesto, skonzultuje to s Naťou a po schválení zverejní na klubovom odkazovači a facebookovej stránke ATU Košice tréningy. Naťa zverejní tieto informácie na stránke http://nataliatyszova.sk/kalendar/
 • Vyhlásenie výsledkov a ceny zabezpečuje organizátor, prípadne sa dohodne s Naťou.

 

Po ukončení disciplíny:

Organizátor dodá výsledky vo formáte PDF, ktoré budú spĺňať nasledovné kritériá:

 • Obsahujú názov disciplíny, poradie v rámci 50 boja, dátum, miesto, mená organizátorov, body do 50boja
 • Pri zhodnosti poradia to funguje nasledovne:

5. YX

5. YY

7. AB

8. CG

8. KH

8. SM

11. JH

 • Horeuvedené pravidlo s poradím sa uplatňuje aj pri bodoch
 • Udeľované body: 1. M. – 100, 2. M – 95, 3. m. – 92, 4. m – 90, 5. m – 88 atď.
 • Organizátor si pridelí vo výsledkoch 100 bodov, asistent organizátora 90 bodovV prípade nezrovnalostí vo výsledkoch prepracuje výsledky organizátor, nie Naťa.